dotychczasczylihistoria


Kiedy w 2004 roku powstała nasza firma wystarczało nam niewielkie biuro przy ul. Obornickiej. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Klientów przybywało, rynek stawiał nam coraz większe wyzwania a i ambicje nasze rosły. Impulsem była przebudowa naszego ówczesnego budynku, w którym powstawała Galeria Arkada. Pytanie, co dalej coraz częściej pojawiało się w naszych głowach. po burzy mózgów i wielu godzinach dyskusji postanowiliśmy stworzyć nasz własny salon techniki grzewczej. W 2008 roku, wraz z parą kreatywnych architektów stworzyliśmy miejsce, w którym praca z klientem jest przede wszystkim przyjemnością. Miejsce, w którym po prostu komfortowo się pracuje.

nasz team